tło nagłówka linia linia

Aktualności

logotyp Euroguidance

Planowane

linia

Zrealizowane

linia

Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym

linia

Konferencja Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów - edycja 1 i 2

linia

Konferencja „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego” 19-20 maja 2016 r. Warszawa

linia

Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych” 19-20.08.2015r. Warszawa

linia

„Poradnictwo na odległość” – edycja 1.

linia

Rekrutacja na kurs „Techniki kreatywne w poradnictwie zawodowym”

linia

4. Edycja kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym - poziom zaawansowany”

linia

Konferencja „Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego”

linia

Seminarium „Methods, techniques and tools to diagnose competences”

linia

5. Edycja kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym - poziom podstawowy”

linia

3. Edycja kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym - poziom zaawansowany”

linia

Konferencja „Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego”

linia

Kurs doskonalący „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” - rekrutacja zakończona

linia

Seminarium „Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym”

linia

„Doskonalenie warsztatu pracy doradców zawodowych z wykorzystaniem metody CH-Q”

linia

4. Edycja kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym - poziom podstawowy”

linia

„Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym” – kurs dla zaawansowanych

linia

Kurs doskonalący „Wybrane aspekty metody CH-Q”

linia

Kurs „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy”

linia

„Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym” – kurs dla zaawansowanych

linia

Eurodoradztwo Polska zaprasza na kurs „Praca z klientem dorosłym”

linia

Eurodoradztwo Polska zaprasza na kurs „Szkolenie oparte o metodę CH-Q”

linia

Eurodoradztwo Polska zaprasza do uczestnictwa w drugiej edycji kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym”

linia

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych – biomedyczne aspekty poradnictwa zawodowego

linia

Konferencja na temat standardów i jakości w poradnictwie zawodowym w resorcie edukacji

linia

Eurodoradztwo Polska zaprasza na kurs „Praca z klientem dorosłym”

linia

Standaryzacja usług doradczych w sektorze edukacji

linia

KURS Poradnictwo na odległość

linia