tło nagłówka linia linia

4. Edycja kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym - poziom podstawowy”

logotyp Euroguidance

4. Edycja kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym – poziom podstawowy” – Rekrutacja

Rekrutacja zakończona

Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU informuje, że w dniach od 28 lutego do 5 marca br. zostanie przeprowadzona rekrutacja na 4. edycję kursu doskonalącego „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym – poziom podstawowy”.

Kurs jest bezpłatny i będzie realizowany w formie na odległość na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU od 12 marca do 20 maja 2012 r. (10 tygodni).

Kurs skierowany jest do osób, które czynnie pełnią obowiązki doradcy zawodowego w sektorze edukacji.

Do udziału w kursie zapraszamy jedną osobę z placówki. Kurs zaplanowano dla 35 uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Celem kursu jest:

  • przygotowanie doradców zawodowych do pracy z uczniem/absolwentem odmiennym kulturowo poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw ważnych z punktu widzenia różnic międzykulturowych,
  • zapoznanie z  formą kształcenia jaką jest e-learning.

Kurs składa się z 5 bloków trwających po 2 tygodnie.

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów za:

  • aktywność na forach merytorycznych,
  • wykonanie zadań,
  • rozwiązanie quizów,
  • rozwiązanie testu końcowego.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Małgorzata  Rosak
e-mail: mrosak@koweziu.edu.pl
tel. (22) 844 07 40 w. 38

Lista osób zakwalifikowanych na kurs