tło nagłówka linia linia

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych – biomedyczne aspekty poradnictwa zawodowego

logotyp Euroguidance

Eurodoradztwo Polska
zaprasza na kurs
Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
– biomedyczne aspekty poradnictwa zawodowego

Kurs doskonalący adresowany do doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności doradców zawodowych w obszarze:

  • regulacji prawnych dotyczących problematyki zdrowia i niepełnosprawności,
  • najczęściej występujących schorzeń i nieprawidłowości w stanie zdrowia oraz wiążących się z nimi przeciwwskazań zawodowych,
  • dobierania zawodów i środowisk pracy odpowiednio do stanu zdrowia uczniów,
  • prowadzenia zajęć grupowych z zakresu problematyki biomedycznej z uczniami i ich rodzicami,
  • prowadzenia wywiadu dotyczącego problematyki niepełnosprawności,
  • indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców.

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia: wykłady, aktywne formy warsztatowe.

Osoby prowadząca szkolenie: Anna Gontarek i Alicja Łukaszewicz

Kurs odbędzie się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie, ul. Limanowskiego 23.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu Eurodoradztwo Polska, pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Aby zgłosić swój udział w kursie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną:

Formularz zgłoszeniowy na termin 22 – 24 marca 2010  –  Rekrutacja zakończona
Formularz zgłoszeniowy na termin 29 – 31 marca 2010  –  Rekrutacja zakończona
Formularz zgłoszeniowy na termin 4 – 6 maja 2010  –  Rekrutacja zakończona

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego. O możliwości udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji i szkolenia:
Marta Łuczak
m.luczak@koweziu.edu.pl
tel.0-22 844 18 68 wew.38


(lista osób zakwalifikowanych na seminarium)
Program szkolenia