tło nagłówka linia linia

Eurodoradztwo Polska zaprasza do uczestnictwa w drugiej edycji kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym”

logotyp Euroguidance

Szanowni Państwo!

Eurodoradztwo Polska zaprasza do uczestnictwa w drugiej edycji kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym”.

Celem tego kursu jest przygotowanie doradców zawodowych do pracy z klientem odmiennym kulturowo poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw ważnych z punktu widzenia różnic międzykulturowych. Celem jest także zapoznanie Państwa z nową formą kształcenia, jaką jest e-learning.

Kurs adresowany jest do osób zatrudnionych na stanowisku doradcy zawodowego w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub akademickim biurze karier.

Aby wziąć udział w kursie, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny. Zgłoszenia będą rozpatrywane według kolejności nadesłania. O zakwalifikowaniu do udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

UWAGA! Ograniczona liczba miejsc! W kursie może wziąć udział maksymalnie 25 osób.

Informacji nt. kursu udziela:
Jerzy Bielecki
(22) 844 18 68 w. 38
jbielecki@koweziu.edu.pl