tło nagłówka linia linia

Eurodoradztwo Polska zaprasza na kurs „Praca z klientem dorosłym”

logotyp Euroguidance

Eurodoradztwo Polska
zaprasza na kurs
Praca z klientem dorosłym

Kurs wprowadzający w problematykę pracy z klientem dorosłym, adresowany do szkolnych doradców zawodowych pracujących w CKP CKU i szkołach dla dorosłych.

Celem kursu jest:

  • wskazanie na potrzebę korzystania z poradnictwa zawodowego u osób znajdujących się na różnych etapach kształtowania własnej kariery
  • poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności umożliwiających pracę z osobami dorosłymi
  • nabycie umiejętności towarzyszenia klientowi w jego procesie podejmowania decyzji zawodowych

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia: aktywne formy warsztatowe – symulacje, analizy przypadków, praca w małych grupach, burze mózgów, mini-wykłady.

Osoba prowadząca szkolenie: Magdalena Mrozek

Doświadczenie zawodowe jakie posiada związane jest przede wszystkim z pracą z ludźmi, którzy przygotowują się lub są już w trakcie wprowadzania zmian w obszarze życia zawodowego. Z wykształcenia jest psychologiem, a pracuje jako: doradca zawodowy (licencja I stopnia), coach (Certyfikat International Coaching Community), trener (licencja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Na co dzień prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu podejmowania decyzji zawodowych oraz skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Na stałe związana z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie.

Kurs odbędzie się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, przy ulicy Spartańskiej 1B.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu Eurodoradztwo Polska pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Aby zgłosić swój udział w kursie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną:

Formularz zgłoszeniowy na termin 18-19 października 2010 – rekrutacja zakończona

Formularz zgłoszeniowy na termin 25-26 października 2010 – rekrutacja zakończona

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego. O możliwości udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie

Program kursu

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji i szkolenia:
Anna Dziedzic
a.dziedzic@koweziu.edu.pl
Tel. 22 844 18 68 wew. 33