tło nagłówka linia linia

Eurodoradztwo Polska zaprasza na kurs „Praca z klientem dorosłym”

logotyp Euroguidance

 Eurodoradztwo Polska
zaprasza na kurs
Praca z klientem dorosłym

Kurs doskonalący adresowany do szkolnych doradców zawodowych pracujący w CKP CKU i szkołach dla dorosłych.

Celem kursu jest:

  • wskazanie na potrzebę korzystania z poradnictwa zawodowego u osób znajdujących się na różnych etapach kształtowania własnej kariery
  • poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności umożliwiających pracę z osobami dorosłymi
  • nabycie umiejętności towarzyszenia klientowi w jego procesie podejmowania decyzji zawodowych

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia: aktywne formy warsztatowe – symulacje, analizy przypadków, praca w małych grupach, burze mózgów, mini-wykłady

Osoba prowadząca szkolenie: Magdalena Mrozek

Doświadczenie zawodowe jakie posiada związane jest przede wszystkim z pracą z ludźmi, którzy przygotowują się lub są już w trakcie wprowadzania zmian w obszarze życia zawodowego. Z wykształcenia jest psychologiem, a pracuje jako:
–   doradca zawodowy (licencja I stopnia)
–   coach (Certyfikat International Coaching Community)
–   trener (licencja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

Na co dzień prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu podejmowania decyzji zawodowych oraz skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Na stałe związana z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie.

Kurs odbędzie się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, przy ulicy Spartańskiej 1B.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu Eurodoradztwo Polska pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Aby zgłosić swój udział w kursie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną:

Formularz zgłoszeniowy na termin 16 – 17 listopada 2009  –  Rekrutacja zakończona
Formularz zgłoszeniowy na termin 19 – 20 listopada 2009  –  Rekrutacja zakończona
Formularz zgłoszeniowy na termin 23 – 24 listopada 2009  –  Rekrutacja zakończona
Formularz zgłoszeniowy na termin 26 – 27 listopada 2009  –  Rekrutacja zakończona
Formularz zgłoszeniowy na termin 30 listopada – 1 grudnia 2009  –  Rekrutacja zakończona
Formularz zgłoszeniowy na termin 2 – 3 grudnia 2009  –  Rekrutacja zakończona

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego. O możliwości udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji i szkolenia:
Anna Dziedzic
a.dziedzic@koweziu.edu.pl
tel.0-22 844 18 68 wew.33


 

(lista osób zakwalifikowanych na seminarium)
Program szkolenia „Praca z klientem dorosłym”