tło nagłówka linia linia

Konferencja „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych” 19-20.08.2015r. Warszawa

logotyp Euroguidance

Konferencja
„Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”
19-20.08.2015 r. Warszawa

Celem konferencji jest przedstawienie podstawowych informacji na temat doradztwa i poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, którzy pracują w ośrodkach dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Materiały

Dzień I

1.Doradztwo zawodowe w resorcie oświaty – akty prawne.
Jerzy Bielecki Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU
Pobierz pdf

2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach i placówkach.
Jolanta Rafał-Łuniewska Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE
Pobierz pdf

3. Rozpoznanie i rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych w poradnictwie edukacyjno-zawodowym dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych.
Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka Uniwersytet SWPS
Pobierz pdf

4. Absolwent placówki specjalnej na współczesnym rynku pracy.
Barbara Górka Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
Pobierz pdf

Dzień II

5. Job-coaching jako metoda pracy z klientem.
Michał Wołowicz Uniwersytet SWPS
Pobierz pdf

6.Rola otoczenia w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Agata Spała Centrum Integracji i Rozwoju
Pobierz pdf

Warsztaty

7.Przygotowanie Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.
Monika Zakrzewska Centrum DZWONI
ICF. Monika Zakrzewska – Pobierz pdf
I ETAP AKTYWIZACJI – Materiały dla BO – Pobierz pdf
I ETAP AKTYWIZACJI – MATERIAŁY DLA PROWADZĄCYCH – Pobierz pdf
II ETAP AKTYWIZACJI – Materiały dla BO – Pobierz pdf
II ETAP AKTYWIZACJI – MATERAIŁY DLA PROWADZĄCYCH – Pobierz pdf

8. Wykorzystanie obrazu w coachingu i poradnictwie zawodowym.
Dorota Raniszewska OFF WORDS
Pobierz pdf

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji, które odbyła się w Warszawie w dniach 19-20 sierpnia 2015 r.

Mamy nadzieję, że spotkanie było dla Was ciekawe i dało dużo inspiracji do dalszych działań.