tło nagłówka linia linia

Konferencja „Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego”

logotyp Euroguidance

Konferencja „Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej serdecznie zaprasza doradców zawodowych do wzięcia udziału w organizowanej w ramach projektu EUROGUIDANCE ogólnopolskiej konferencji na temat:

„Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego”.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 grudnia br. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zmiany dotyczące kształcenia ustawicznego, w tym w szczególności kształcenia w  formach pozaszkolnych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Aby zgłosić swój udział w konferencji należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną:

Formularz

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego w sektorze edukacji. O możliwości udziału w konferencji zadecyduje spełnienie wymogów formalnych (zgłoszenie elektroniczne + karta zgłoszenia) oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji:

Marta Łuczak
m.luczak@koweziu.edu.pl
Tel. 22 844 18 68 wew. 38

Małgorzata Rosak
mrosak@koweziu.edu.pl
Tel. 22 844 18 68 wew. 33

Serdecznie zapraszamy!

Materiały

Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Modernizacja krajowego systemu kwalifikacji + ECVET

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

KKZ ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH.pdf