tło nagłówka linia linia

Konferencja „Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego”

logotyp Euroguidance

Konferencja „Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym
a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej serdecznie zaprasza doradców zawodowych do wzięcia udziału w organizowanej w ramach projektu EUROGUIDANCE ogólnopolskiej konferencji na temat:

„Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego”.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 października br. w Warszawie, w Centrum konferencyjnym Villa Holiday Park, ul. Heroldów 1B (trasa dojazdu nr 1, trasa dojazdu nr 2). Początek konferencji w dniu 23 października jest planowany na godzinę 11.00.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zmiany dotyczące kształcenia ustawicznego, narzędzia do badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów oraz doradztwo zawodowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Krajowy Ośrodek zapewnia nocleg i wyżywienie. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Program konferencji

Lista osób zakwalifikowanych

Materiały pokonferencyjne

Warunki rekrutacji

Aby zgłosić swój udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy  i przesłać go drogą elektroniczną.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego w sektorze edukacji. O możliwości udziału w konferencji zadecyduje spełnienie wymogów formalnych (zgłoszenie elektroniczne + karta zgłoszenia) oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia z innych placówek i szkół.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:

Anna Dziedzic
a.dziedzic@koweziu.edu.pl
Tel. 22 844 18 68

Serdecznie zapraszamy!