tło nagłówka linia linia

Kurs doskonalący „Wybrane aspekty metody CH-Q”

logotyp Euroguidance

Euroguidance Polska
zaprasza na kurs doskonalący
”Wybrane aspekty metody CH-Q”

Opis kursu
Doradcy zawodowi w Polsce nie mają zbyt wielu okazji, by uczestniczyć w konsultacjach doradczych jako klienci i zastanowić się jak zaplanować własną karierę zawodową. Kurs ”Wybrane aspekty metody CH-Q” pozwoli im na lepsze poznanie swoich kompetencji i pomoże im zaplanować kierunek własnej kariery zawodowej.

Kurs jest inspirowany metodą CH-Q (ang. Swiss qualification program for job careers), wykorzystywaną w innych państwach europejskich. Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z elementami tej metody, jednak kurs nie nadaje uprawień do posługiwania się metodą CH-Q.

Więcej informacji w języku polskim, na temat samej metody można znaleźć w „Edukatorze Zawodowym” w artykule „Poznanie siebie kluczem w planowaniu kariery zawodowej”.

Cele kursu
Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności doradców zawodowych w obszarze:

  • znajomości własnych cech
  • znajomości własnej motywacji i perspektyw w karierze zawodowej
  • prezentowania i zarządzania własnymi cechami osobowości
  • kształtowanie motywacji w karierze zawodowej
  • planowania i zarządzania własną karierą zawodową, uwzględniając cechy osobowości i motywację osobistą
  • poznania elementów nowej metody pracy z uczniami i wykorzystania cech osobistych w planowaniu kariery zawodowej klientów

Osoba prowadząca kurs
Marta Łuczak – pracownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU, członek zespołu ds. realizacji zadań projektu „Eurodoradztwo Polska”, ukończyła szkolenie CH-Q w Holandii w 2009 r., które zostało zorganizowane dla członków Sieci Euroguidance.

Warunki ukończenia
Warunkiem koniecznym ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych. Ponadto uczestnicy są zobligowani do wykonania zadań przygotowujących oraz zadań przewidzianych w trakcie zajęć.

Miejsce
Kurs odbędzie się w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, ul. Spartańska 1 B. Uczestnicy będą korzystać z bazy hotelowej KOWEZiU.
Dojazd z Dworca Warszawa Centralna autobusem linii nr 118.

Koszty
Udział w kursie jest bezpłatny.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu Euroguidance, pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i wyżywienia.
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Rekrutacja
Aby zgłosić swój udział w kursie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy na termin 17-18 marzecRekrutacja zakończona
Formularz zgłoszeniowy na termin 24-25 marzecRekrutacja zakończona
Formularz zgłoszeniowy na termin 28-29 marzecRekrutacja zakończona

Kurs jest adresowany do doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego.
Podczas jednej edycji kursu może uczestniczyć tylko jeden pracownik z danej placówki.
O możliwości udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie

Osoba do kontaktu w sprawie kursu:
Marta Łuczak

m.luczak@koweziu.edu.pl
tel.0-22 844 18 68 wew.38