tło nagłówka linia linia

KURS Poradnictwo na odległość

logotyp Euroguidance
Kurs: Poradnictwo na odległość
Terminy: 30-31 marca 2009
02-03 kwietnia 2009
Adresaci: Doradcy zawodowi zatrudnieni w placówkach systemu oświaty
Cel: Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu możliwości zastosowania poradnictwa na odległość w pracy doradcy, cech i umiejętności doradcy prowadzącego poradnictwo na odległość, rozmowy doradczej przez telefon, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz zagadnień etycznych w poradnictwie na odległość.
Miejsce: Siedziba Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, przy ulicy Spartańskiej 1B w Warszawie
Koszt uczestnictwa: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu Eurodoradztwo Polska pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.
Rekrutacja: Warunkiem uczestnictwa w kursie jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego. Aby zgłosić swój udział w kursie należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną. O możliwości udziału w kursie zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.
Formularze zgłoszeniowe: Formularz zgłoszeniowy na termin 30-31 marca 2009
Formularz zgłoszeniowy na termin 02-03 kwietnia 2009
Osoba do kontaktu: Marta Kotarba
m.kotarba@koweziu.edu.pl
tel.0-22 844 18 68 wew.33
Lista osób zakwalifikowanych na kurs: Lista