tło nagłówka linia linia

Kurs „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy”

logotyp Euroguidance

Euroguidance Polska, zaprasza na kurs
„Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy”

Celem kursu jest przygotowanie doradców zawodowych do pracy z klientem odmiennym kulturowo poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności związaną z wielokulturowością oraz kształtowanie postaw ważnych z punktu widzenia różnic międzykulturowych.

Kurs adresowany jest do doradców zawodowych zatrudnionych w sektorze edukacji.

Kurs będzie odbywać się wyłącznie w formie on-line, na platformie Moodle. Zaplanowano realizację pięciu bloków tematycznych podzielonych na dwie części, każda po 7 dni. Kurs będzie trwał 10 tygodni (styczeń-kwiecień).

Udział w kursie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w kursie, należy zarejestrować się poprzez   formularz rejestracyjny.
O zakwalifikowaniu do udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Rekrutacja zakończona

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie.

Informacji na temat kursu udziela:
Marta Łuczak
m.luczak@koweziu.edu.pl
tel. 022 844 18 68 wew.38