tło nagłówka linia linia

„Poradnictwo na odległość” – edycja 1.

logotyp Euroguidance

Rekrutacja na kurs „Poradnictwo na odległość” – edycja 1.

„Poradnictwo na odległość”

Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU ogłasza rekrutację na kurs on-line „Poradnictwo na odległość”- edycja 1.

Terminy realizacji kursu: 03.11-07.12.2014r. (5 tygodni)

Rekrutacja rozpocznie się: 24.10.2014 r. o godzinie 13:00 i zakończy po zgłoszeniu się określonej liczby osób.

Kurs jest skierowany do:

Osób czynnie pełniących obowiązki doradcy zawodowego w sektorze edukacji.  W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia z innych placówek i szkół.

Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie www.euroguidance.pl Po wypełnieniu formularza należy pobrać kartę zgłoszenia, wydrukować i podpisaną przez dyrektora placówki przesłać faksem (+48 22 646 52 51) lub zeskanować i wysłać na adres k.szczuka@koweziu.edu.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych (wypełnienie ankiety zgłoszeniowej on-line i przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia) oraz kolejność nadsyłania kompletnych zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest również:

 

  • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu, posługiwanie się edytorem tekstu, korzystanie z poczty elektronicznej,
  • posiadanie własnego konta e-mail, systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, aktualny program Flash Player umożliwiający oglądanie filmów oraz dostęp do sieci internetowej.

 

Liczba miejsc na kursie: 45

Udział w kursie może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Krótki opis kursu: Kurs adresowany jest do doradców zawodowych pracujących zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Nowe technologie są wszechobecne w naszym życiu, coraz powszechniejsze staję się również komunikowanie za ich pośrednictwem. Wykorzystanie internetu i telefonu jako narzędzi komunikacji daje doradcy zawodowemu możliwość pełniejszego wparcia klientów w procesie doradczym. Poradnictwo na odległość to także szansa na pracę z klientami, którzy nie mogą przyjść na spotkanie z doradcą, a chętnie skorzystaliby z jego rady. Jednocześnie ta forma pracy nie jest jeszcze powszechnie stosowana. Niniejszy kurs ma przygotować doradców do pracy na odległość. Celem kursu jest przekazanie wiedzy oraz wsparcie rozwoju umiejętności z zakresu specyfiki prowadzenia poradnictwa zawodowego na odległość.

Kurs składa się z następujących bloków:

Lp.

Blok

Przedmiot/temat

Czas trwania w tygodniach

1.

I

Informacyjno-organizacyjny

1

2.

II

Poradnictwo zawodowe na odległość – możliwości zastosowania, korzyści i ograniczenia

1

3.

III

Komunikacja w poradnictwie na odległość

1

4.

IV

Zagrożenia cyberprzestrzeni

1

5.

V

Narzędzia wykorzystywanie w pracy z klientem w poradnictwie na odległość

1

Ogółem:

5

Warunkiem ukończenia kursu jest:

  • wykonanie wszystkich zadań obowiązkowych,
  • aktywny udział we wszystkich dyskusjach merytorycznych,
  • pozytywne zaliczenie quizów i testu,
  • uzyskanie wymaganej liczby punktów.

Wyniki rekrutacji: Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie www.euroguidance.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Szczuka k.szczuka@koweziu.edu.pl

Lista osób zakwalifikowanych na kurs