tło nagłówka linia linia

Seminarium „Methods, techniques and tools to diagnose competences”

logotyp Euroguidance

Zespół Euroguidance Polska przy Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej serdecznie zaprasza doradców zawodowych do wzięcia udziału w międzynarodowym seminarium na temat:

„METHODS, TECHNIQUES AND TOOLS TO DIAGNOSE COMPETENCES”

Celem seminarium jest praktyczne zapoznanie się z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w diagnostyce kompetencji oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy krajami partycypującymi w seminarium.

Miejsce seminarium: Warszawa

Język seminarium: język angielski

Termin seminarium: 14 maj – 15 maj 2013

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest:

  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego w instytucjach sektora edukacji lub pracy,
  • przesłanie karty zgłoszenia.

Liczba miejsc na seminarium:

  • sektor edukacji – 14
  • sektor pracy – 14

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Po wypełnieniu formularza należy pobrać kartę zgłoszenia, wydrukować i podpisaną przez dyrektora szkoły/placówki bezzwłocznie przesłać faksem (+48 22 646 52 51) lub zeskanować i wysłać na adres: mrosak@koweziu.edu.pl.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w seminarium otrzymają indywidualne powiadomienie.

Rekrutacja zakończona

Dziękujemy wszystkim za udział w Seminarium Cross Border, które odbyło się w Warszawie
w dniach 14-15 maja.

Mamy nadzieję, że spotkanie było dla Was ciekawe i dało dużo inspiracji do dalszych działań.