tło nagłówka linia linia

Seminarium „Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym”

logotyp Euroguidance

Drodzy Doradcy,

Zapraszamy do obejrzenia seminarium „Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym”, które odbędzie się 20 czerwca (w najbliższą środę).

Seminarium transmitowane będzie w czasie rzeczywistym.

I część : 9.30-12.15,
II część: 13.30-15.15

Zachęcamy do zapoznania się z agendą seminarium.

Ankieta ewaluacyjna

Materiały

I część

1.Diagnostyka w doradztwie zawodowym. Założenia podstawowe.
Małgorzata Rosalska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobierz pdf

2.Diagnostyka kompetencji w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji.
Ewa Bacia Instytut Badań Edukacyjnych
Pobierz pdf

3.Diagnostyka kompetencji w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
Agnieszka Pfeiffer Biuro Projektów KOWEZiU
Pobierz pdf

4.Diagnostyka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych
Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobierz pdf

II część

5. Diagnostyka kompetencji w terapii zorientowanej na klienta
Magdalena Mrozek Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Pobierz pdf

6. Rozwój kompetencji w psychologii zorientowanej na proces
Grzegorz Zieliński Instytut Psychologii Procesu Warszawa
Pobierz pdf

7. Kompetencje personalne i społeczne a rzeczywiste potrzeby rynku pracy
Marta Staszewska Lee Hecht Harrison | DBM
Pobierz pdf

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym – Materiały poseminaryjne