tło nagłówka linia linia

Standaryzacja usług doradczych w sektorze edukacji

logotyp Euroguidance

Eurodoradztwo Polska
zaprasza na Międzynarodowe Seminarium
Standaryzacja usług doradczych w sektorze edukacji

Głównym celem seminarium jest określenie potrzeb i praktyki w zakresie standaryzacji usług doradczych w sektorze edukacji oraz wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się na poziomie międzynarodowym oraz krajowym. Seminarium skoncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • Europejski wymiar poradnictwa zawodowego.
  • Metody i narzędzia oceny jakości usług doradczych.
  • Standardy kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych.
  • Jakość usług doradczych i ich standaryzacja.
  • Rola Sieci Euroguidance we wspieraniu jakości usług doradczych.

Seminarium adresowane jest doradców zawodowych oraz do nauczycieli realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego, a także do członków Sieci Euroguidance.

Dla uczestników krajowych przewidzieliśmy 40 miejsc.

Zasady rekrutacji:

O zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń, a także zgodność z preferowanym profilem uczestnika. Pierwszeństwo mają doradcy zawodowi zatrudnieni w sektorze edukacji, władający w stopniu komunikatywnym językiem angielskim. Jednocześnie informujemy, że dysponujemy:

  • 10 miejscami dla nauczycieli, realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych,
  • 10 miejscami dla nauczycieli, realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • 10 miejscami dla doradców zawodowych zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz
  • 10 miejscami dla doradców zawodowych zatrudnionych w Akademickich Biurach Karier.

Z racji ograniczonej liczby miejsc z jednej instytucji nie zakwalifikujemy więcej niż dwóch osób.

Seminarium odbędzie się w START Hotel FELIX w Warszawie, przy ulicy Omulewskiej 24 w dniach 27-28 maja 2009 roku.

Seminarium rozpocznie się 27. maja ok. godziny 10.00 i zakończy 28. maja ok. godziny 15.00.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu Eurodoradztwo Polska pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Aby zgłosić swój udział w seminarium należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 21. kwietnia 2009 roku drogą elektroniczną.

Prosimy o rozważne przesyłanie zgłoszeń!

Rekrutacja zakończona

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Anna Dziedzic
a.dziedzic@koweziu.edu.pl
tel.0-22 844 18 68 wew.33

Osoba do kontaktu w kwestiach merytorycznych:
Marta Kotarba-Kańczugowska
m.kotarba@koweziu.edu.pl
tel.0-22 844 18 68 wew.33


lista osób zakwalifikowanych na seminarium

Materiały

Ewaluacja seminarium