tło nagłówka linia linia

„Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym” – kurs dla zaawansowanych

logotyp Euroguidance

Euroguidance Polska, zaprasza na kurs doskonalący

„Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom zaawansowany”

Kurs jest kontynuacją kursu doskonalącego „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy”. Celem kursu jest pogłębienie wiedzy doradców z zakresu zjawisk zachodzących na styku kultur oraz rozwój umiejętności w zakresie wspierania osób odmiennych kulturowo na rynku pracy. Ponadto celem kursu jest upowszechnianie wśród uczestników trybu kształcenia jakim jest e-learning.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego w sektorze edukacji.

Kurs będzie odbywać się wyłącznie w formie on-line, na platformie edukacyjnej KOWEZiU. Zaplanowano realizację pięciu bloków tematycznych podzielonych na dwie części, każda po 7 dni. Kurs będzie trwał 10 tygodni, od 19 września do 27 listopada.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w kursie, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny.

O zakwalifikowaniu do udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia absolwentów kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy”. Liczba miejsc ograniczona!

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Osoby zakwalifikowane zostaną poproszone o wypełnienie i przesłanie dodatkowego formularza w formie papierowej podpisanego przez dyrektora placówki.

Rekrutacja zakończona

Lista osób zakwalifikowanych

Informacji na temat kursu udziela:
Marta Łuczak
m.luczak@koweziu.edu.pl