tło nagłówka linia linia

„Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym” – kurs dla zaawansowanych

logotyp Euroguidance

Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym – kurs dla zaawansowanych

Euroguidance Polska zaprasza do uczestnictwa kursie „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom zaawansowany”. Jest to kontynuacja kursu doskonalącego „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym”. Program obejmuje istotne elementy w planowaniu kariery przez cudzoziemców. Ponadto dostarcza wiedzy na temat specyficznych zjawisk zachodzących na styku kultur, ich wpływu na cudzoziemskiego klienta, ale także na samego doradcę. Zaplanowano realizację pięciu bloków tematycznych podzielonych na dwie części, każda po 7 dni. Łącznie kurs będzie trwał 10 tygodni i odbywał się wyłącznie na platformie Moodle.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest czynne pełnienie obowiązków doradcy zawodowego, znajomość zagadnień z zakresu wielokulturowości i pracy z klientem odmiennym kulturowo.

Aby wziąć udział w kursie, należy zarejestrować się poprzez   formularz rejestracyjny. O zakwalifikowaniu do udziału w kursie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia absolwentów kursu „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym. Poziom podstawowy”.

UWAGA! Ograniczona liczba miejsc! W kursie może wziąć udział maksymalnie 25 osób.

Rekrutacja zakończona

Lista zakwalifikowanych uczestników

Informacji na temat kursu udziela:
Jerzy Bielecki
(22) 844 18 68 w. 58
jbielecki@koweziu.edu.pl