tło nagłówka linia linia

Konferencja na temat standardów i jakości w poradnictwie zawodowym w resorcie edukacji

logotyp Euroguidance

Zespól Eurodoradztwo Polska organizuje w dniu 4 grudnia 2009 konferencję na temat standardów i jakości w poradnictwie zawodowym w resorcie edukacji.

Celem konferencji jest zaprezentowanie doświadczeń w tworzeniu standardów w różnych instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym (urzędy pracy, OHP), doświadczeń wynikających ze stosowania standardów, a także próba odpowiedzi na pytania:

  • Czy stosowanie standardów ograniczyło, czy ułatwiło pracę doradcom?
  • Czy dzięki zastosowaniu standardów wzrosła jakości usług?
  • Czy resort edukacji jest gotowy do wdrożenia i stosowania standardów usług?
  • Jakie warunki musza być spełnione aby standaryzacja usług w resorcie edukacji była możliwa?
  • Czy standardy powinny określać niezbędne minimum, czy stan wzorcowy, do którego powinniśmy dążyć?

Wśród prelegentów spodziewamy się prof. dr hab. Bożeny Wojtasik z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, przedstawicieli MPiPS, OHP, doradców-praktyków.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  –  Rekrutacja zakończona

Udział konferencji jest bezpłatny. KOWEZiU nie pokrywa kosztów dojazdu.

Konferencja odbywać się będzie w Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” (CPS DIALOG) ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Planowany czas trwania konferencji: 9:00 – 16:00.

Plan dojazdu z dworca Warszawa Centralna do CPS DIALOG
Plan dojazdu z CPS DIALOG do KOWEZiU

Progam Konferencji

Prezentacje i teksty (ZIP)

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do:
Jerzy Bielecki
Tel. (0-22) 844 18 68 wew. 38
email: jbielecki@koweziu.edu.pl