tło nagłówka linia linia

Euroguidance Polska Edukacja

logotyp Euroguidance

Do zadań Euroguidance Polska Edukacja należy:

organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych, placówkach doskonalenia nauczycieli – AKTUALNOŚCI

opracowanie i publikacja materiałów metodycznych oraz innych publikacji – WYDAWNICTWA

upowszechnianie idei poradnictwa zawodowego (w tym europejskiego wymiaru w poradnictwie) podczas konferencji i seminariów – AKTUALNOŚCI