tło nagłówka linia linia

Kontakt

logotyp Euroguidance

Zespół ds. realizacji projektu Euroguidance Polska:

mgr Jerzy Bielecki – kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE
e-mail: jerzy.bielecki@ore.edu.pl

mgr Anna Borowska – specjalista
e-mail: anna.borowska@ore.edu.pl

mgr Karolina Szczuka – specjalista
e-mail: karolina.szczuka@ore.edu.pl

mgr Małgorzata Rosak – specjalista
e-mail: malgorzata.rosak@ore.edu.pl